۱۳۸۷ خرداد ۹, پنجشنبه

در کوچه باد می‌آید

خیلی هم

واژه‌ای در قفس است

واژه‌ای لای پام

و واژه‌ای در دهان تو

واژه‌ای در قفس است
و منوچهر
و پروانه
و شاید همه‌ی مردم شهر