۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

گفتم غم تو دارم
ای تو یارم
از گذشته یادگارم
حسن‌ت
به‌اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آری
مع‌الاسف
جهان می‌توان گرفت
حسن ات به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری، گلاب به روت، جهان می توان گرفت
[این لیست را کامل کنید]
قوری گل قرمز.
سه شیشه شیر سه سیر سرشیر.
تاجر تو چه تجارت می کنی.
دوغ گازدار گاز دوغدار
امشب شب سه شمبه س فردا شبم سه شمبه س این سه 3 شب اون سه 3 شب هر سه 3 شب سه شمبه س.
شیخ شمس الدین سه شمبه شب تو شمس آباد سه شیشه شرابو سرکشید.
سپر جلو ماشین عقبی خورد به سپر عقب ماشین جلویی.
لاف عشق و گله از یار؟
بیلاخ.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اختشاش جهان می توان گرفت

۱۳۸۹ تیر ۸, سه‌شنبه

اسمم؟ مظفر. من مظفرم. بم بگین مظفر. چتوری مظفر. سلام مظفر. نوشته شده توسط مظفر در ساعت 01:37. مظفر می گوید فلان. مظفر روانیی بقرعان. مظفر میخوای بکنمت؟ مظفر راضی ام ازت. مظفر مظفر که میگن تویی؟ چخبر مظفر. مظفر بر وزن مضرس. مظفر بر وزن معول. مظفر بر وزن استکتاب. مظفر بر وزن تخدیرالعواطف. مظفر چن چندن؟ مظفر ببند دهنتو. مظفر یه کم یواشتر. مظفر بیا تمام اش کنیم. بر ما چه رفته است مظفر؟ حسنت به اتفاق مظفر جهان گرفت. مظفرکوچیکه. مظفر تخته اینوره. بنده رو به مظفری خودتون قبول کنین. مظفر این شصدوسه درصد که میگن کو؟ فانوسکای خاموش. یه بوس بده مظفر. مظفر به عمو سلام کن. سلام عمو. سلام مظفر. آقا دوماد چیکارن؟ مظفرن. به مظفر سلامی دوباره خاهم کرد. مظفر ال دینشاه. مظفر برو دکتر. چون پیر شدی مظفر از میکده بیرون رو. مظفر خان. مظفرانی که با من خابیده اند. این چه حرفیه مظفر؟ نظر بنده به نظر مظفر نزدیکتر است. مظفر پاره ی تن من است. اینایی که مظفرن. بوس به مظفر. لایک به مظفر. مظفر اینجا چه غلطی میکنی. مظفر.
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق
فلان می توان گرفت
لایک خور
http://www.likekhor.com/hot
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آری
اینچنین بود برادر

۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

میدونه
بابا میدونه
خود شیطون بلاش میدونه
که من عاشق اون قد و بالاشم
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- آپارتاید جنسی رو مکررا بازنمایی می کنم.
فصل سرما که گذشت
فصل گرما که گذشت
عمری از ما که گذشت
نمیای دیدن یار
فصل سرما که گذشت
فصل گرما که گذشت
عمری از ما که گذشت
نمیای دیدن یار
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- صورت مساله رو پاک می کنم.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم آسیب می بینم.
به اتفاق هم شد اسم؟

۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم یه چیزاییو لحاظ می کنم.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- تو جای بهتری سراغ داری؟
= هر غلطی می کنی مواظب باش رو لباسای من نریزه.
- باشه.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- نگم چیکارم می کنی؟
= می کنمت.
- نمیگم.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دکتربازی می کنم باهاش.
= خیلخب. بشرطیکه اذیت نکنین همو.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم تاکید می کنم.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- کنتور، کنتورتون کجاس؟ مامور آبم.
= پایین تو حیاط پای حوض. الان سه ی شبه ولی.
- شیفت شبیم.
= نفس نفس چرا می زنی؟ چرا لباس تنت نیس؟
- چقد حرف میزنی تو. اصن مامور آب دیدی تو عمرت؟
سر زنگ هندسه
میگم این درسا بسه
کاشکی زود زنگ بخوره
دل به دلدار برسه (2)
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- نمیگم تا جونت درآد.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- سرما می خورم.

۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- داد نزن بابات بیدار میشه.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- بخدا توپمون افتاده بود اومدیم ورداریم.
= چرا لباس تنت نیس پس تولسسگ؟
- اه! لباسام کو؟
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم مثال می زنم.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم میدم.
= آه ببخشید فک کردم داری سیگار میکشی.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- غلطه؟ اگه راس میگی خودت بکن ببینم درستش چجوریه.
= اینجا چه غلطی می کنی؟
- غلط نیس که. کجاش غلطه.
من فش ناموسی ام
من را بدهید.
بهار اومد گلا وا شد
دل ما باز خاطرخا شد
بهار اومد هوا خوبه
نگار من چه محجوبه (2)

۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

- الو صد و ده؟
+ اشتباهه.
- مگه صد و ده نیس؟
+ چرا.
- پس چی؟
+ گیر نده دیگه.
- باشه ولی من صدودهو گرفتما.
+ قطع کن خواهش می کنم.
- میخوای بعدا زنگ بزنم؟
+ نه. من نامزد دارم.
- الو صد و ده؟
+ نیستن الان. شما چه نسبتی باهاشون دارین؟
- خاهرمه بقران.
+ دوروغ میگی. ببرینش تو ون.
- الو صد و ده؟
+ صد و ده بفرماید.
- یه پیتزا گوشتوقارچ لطفا.
+ به نام ... ؟
- فانوسکای خاموش.
+ می فرستم خدمتتون.
- الو صد و ده؟
+ بله.
- اینجا آدم کشتن.
+ تو خودت ما رو کشتی خوشگله.
- جووون.
- الو صد و ده؟
+ رفته بیرون مادرجان. بگم کی زنگ زده؟
- به اتفاق.
+ بگم چی کارش داشتین؟
- میخواستم بکنمشون.
+ الاهی پیر شی. بش میگم.
- صد و ده؟
+ خیر.
- پسچنتا؟
+ دوتا.
- الو صد و ده؟
+ خیر.
- صد و یازده؟
+ خیر.
- صد و دوازده؟
+ یه فرصت دیگه به شما میدیم.
- صد و سیزده؟
+ آفرین! شما برنده شدین.
- الو صد و ده؟
+ بله بفرمایین.
- میخواستم جواب مسابقه رو بگم.
+ بفرمایید.
- فانوسکای خاموش؟
+ بله درسته.
- الو صد و ده؟
+ بله بفرمایین.
- اینجا سرقت شده.
+ چی بردن؟
- رای منو دزدیدن.
+ دارن باهاش پز میدن؟
- بله.
+ الان اعزام میکنیم.
- الو صد و ده؟
+ پاسخگوی – شماره ی – صد و – سی و – هفت – بفرمائید.
- الو صد و ده؟
+ اینجا صد و هیژدهه آقا.
- ولی من صد و دهو گرفتم.
+ اشتبا گرفتین.
- خب شماره ی صد و دهو بدین لطفا.
+ لطفا – یادداشت بفرمائید. – صد و – ده.
- الو صد و ده؟
+ از اینجا رفتن.
- شما شماریی ازشون ندارین؟
+ صد و بیس و پنجو بگیرین.
- اون که آتیشنشانیه؟
+ یاه یاه یاه.
- یاه یاه یاه.
- الو صد و ده؟
+ اشتباهه.
- یک یک صفر نیست مگه؟
+ شماره درسته، ولی صد و ده نیس اینجا.
- ببخشید.
- الو صد و ده؟
+ یه دونه یک اشتبا گرفتین. اینجا صد و یازدهه.
- عذرخواهم از حضورتون.
اما بعد.
وسسلام و وصصلات علا سیدنا و نبینا و رسولنا خاتمل انبیاع ولمرسلین ابلقاسم مستفا محـــــ[صلوات]ـــندس. مهندس. ابلقاسم مستفا مهندس.
ربشرحلی صدری و یسرلی امری وهلل عقدتمن لسانی یفقهو قولی.

۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

منو شماها نمیشناسین
با هشیکی ارتباط ندارم
یک شخصیتی هستم ایزوله منحیثلمجموع
فقد صوب و ظهر و شب خونواده جهت تغذیه صدام می کنن
باقی وختا تو اتاقمم
کپیدم یه گوشه همین جور زل زدم به مونیتور
بلکه عقده های فوروخوردمو بدین طریق ارضاع کنم
فهمیدین؟ ارضاع.
از دانشگا اخراج شدم
از سربازی فلار کردم
سر کار نمیرم
ناپدریم کراکیه
هر روز کتکم میزنه
هر روز مجبورم میکنه برم هیزم جم کنم
یه بار با قرصای خاهرم خودمو کشتم
حالام اینجام
البته زنده موندم.
حالام اینجام.
انقد از خونه در نیومدم راشیتیسم شدم
اصن یه وعضی
اتاقم بوی گه سگ میده
دندونام سیاس
گوشام وزوز میکنه
پشت چشام جرقه میزنه
این وعضمه.
با هیشکی ارتباط ندارم
حالام که اینجام
چی شد این همه لایک زدین یهو؟
دلالت زیباشناختانه ای رو که پشت نگاهتون هست بنده درک نمی کنم.
با مثال توضیح دهید.
در صورت لزوم می توانید از پشت برگه استفاده کنید.
وقت 1:45 دیقه
قلم و قدمتان در راه حق پایدار باد.

۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

[گشت نسبت]
شما با هم چه رابطه ای دارین؟
دس رو دلم نذار جناب سروان.
[گشت نسبت]
با هم چه نسبتی دارین؟
فالوئر هم ایم.
[گشت نسبت]
شما با هم چه رابطه ای دارین؟
پیوند کووالانسی داریم.
[گشت نسبت]
نسبت شما با هم چیه؟
master & slave
[گشت نسبت]
- شما با هم چه نسبتی دارین؟
+ ما
- ببند دهنتو
+ اجازه بدین
- خفه شو
+ توضیح میدم
- صدات در نیاد
+ می خواین بکنمتون؟
- بله حتما
[گشت نسبت]
شما دو تا با هم چه رابطه ای دارین؟
رابطه ی اورال.
[گشت نسبت]
نسبت شما با هم چیه؟
ما گیلاس ایم.
[گشت نسبت]
شما با هم چه رابطه ای دارین؟
یک رابطه ی سست.
[گشت نسبت]
رابطه ی شما با هم چیه؟
یه رابطه ی خاصیه.
[گشت نسبت]
شما با هم چه رابطه ای دارید؟
روابط بین الملل
[گشت نسبت]
نسبت شما خانم و آقا چیه؟
صرفا تشابه اسمی داریم با هم.
[گشت نسبت]
نسبت شما با ایشون چیه؟
ما فانوسکای خاموش هم ایم.
[صدای ضجه ی حضار]
[گشت نسبت]
نسبت شما 2 تا چیه؟
نسبت ما به چی چیه؟
[گشت نسبت]
شما با هم چه رابطه ای دارین؟
رابطه ی جنسی
[گشت نسبت]
نسبت شما دو تا چیه؟
متنافر هستیم.
[گشت نسبت]
شما چه نسبتی با هم دارین؟
تباین.
[گشت نسبت]
ایشون چیکاره ی شمان؟
من دوست دختر این خانوم هستم.
[گشت نسبت]
نسبت شما با ایشون چیه؟
نسبت وتر به ضلع بزرگتر
[گشت نسبت]
شما چه نسبتی با هم دارید؟
حاشر و محشور
[گشت نسبت]
شما دو نفر با هم چه رابطه ای دارین؟
رابطه ی غیر خطی
[گشت نسبت]
- شما با هم چه نسبتی دارین؟
+ سوال بعد لطفا
- بیست امتیاز ازتون کم میشه. عب نداره؟
+ نع
[گشت نسبت]
نسبت شما دو تا با هم چیه؟
این همانی
[گشت نسبت]
نسبت شما دو تا با هم چیه؟
فاسق و مفسوق
[گشت نسبت]
شما دو تا چه رابطه ای با هم دارین؟
رابطه ی عکس مجذوری
[گشت نسبت]
شما دو تا چه نسبتی با هم دارین؟
نسبی
[گشت نسبت]
شما دو تا چه نسبتی با هم دارین؟
سببی
[گشت نسبت]
شما دو تا چه نسبتی با هم دارین؟
جزء به کل

۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

(احوال پرسی - مدل هندوانه)
hi
.
?
:|
همم
y
y
(احوال پرسی - مدل غیرخطی)
- چیکا می کنی؟
- سلام. چه خبر؟
- آره. سلام
- باشه. خوبی؟
- خبری نیس
- مرسی
- تو چطوری؟
- نه ممنون
- مثل همیشه
(احوال پرسی - مدل هارش)
- چطوری؟
- به تو چه.
- خوبی؟
- ببند دهنتو.
- چه خبر؟
- خفه شو تو.
(احوال پرسی - مدل فانوسکای خاموش)
- سلام. حال شما چطوره؟
- سلام. خوبستم. شما خوبین؟
- بله. ممنونم.
- می خواین بکنمتون؟
- اختیار دارین.
(احوال پرسی - مدل غیرمستقیم)
- مامانت چطوره؟
(احوال پرسی - مدل پاکت)
- شتولی عچق من؟
- jo0on kho0m0ole man!!! kho0fi to?!?
- آره خوچگل توچولوی من.
(احوال پرسی - مدل ترم دو امیرکبیر)
- سلام مهندس
- سلام مهندس
(احوال پرسی - مدل نگتیو)
- سلام. چطوری؟
- مزخرف و کثافتم عوضی می خوام توو صورتت عق بزنم گه سگ انتر
- فک کنم زیاد سر حال نیستی
- آره عزیزم
- بای
- بای
(احوال پرسی - مدل پازتیو)
سلام. خوبی؟
سلام. خوبم. تو خوبی؟
خوبم.

۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

من کی ام؟
من مرد تنهای شبم.
من کی ام؟
زنی تنها در آستانه ی فصلی سرد
امام خمینی (ره):
مسافرین محترمی که قصد ادامه ی مسیر به سمت تجریش یا شهر ری را دارند لطفا از قطار پیاده شده و با توجه به تابلوهای راهنما به خط یک مراجعه کنند.

بحار الانوار - ج 3 - ص 546

۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

من کی ام؟
خفه شو
من کی ام؟
زر نزن
من کی ام؟
ببند دهنتو
من کی ام؟
به تو چه
من کی ام؟
یه مستطیل
من کی ام؟
یه گنده لات
من کی ام؟
یه جمجمه
من کی ام؟
be.ettefaagh@gmail.com
من کی ام؟
یه سرگذشت

۱۳۸۹ خرداد ۱۶, یکشنبه

من کی ام؟
یه لحن شل
من کی ام؟
یه بیشرف
من کی ام؟
یه مشتلق
من کی ام؟
یه دور کند
من کی ام؟
یه منحصر
من کی ام؟
یه بوس بده.
میخواین یه کار بکنم که به هزار تا کار بیارزه؟
من کی ام؟
یه جای خاب
من کی ام؟
یه مداد. من یه مدادم.
من کی ام؟
یه جقجقه
من کی ام؟
یه ماست ترش
من کی ام؟
یه رقص نور
من کی ام؟
یه زن، تو حوض
من کی ام؟
یه گوله برف
من کی ام؟
یه شیب تند
من کی ام؟
یه دست رد
من کی ام؟
یه جف جوراب
من کی ام؟
یه بوف کور
من کی ام؟
خاتمی ام
من کی ام؟
یه بنگادار
من کی ام؟
یه مایتابه
من کی ام؟
یه مرغ کرچ
من کی ام؟
یه سیم لخت

۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

من کی ام؟
سوسن خانوم
من کی ام؟
یه پسمدرن
من کی ام؟
زنی خشن
من کی ام؟
یه پا به ماه
من کی ام؟
یه سرسیلندر
من کی ام؟
یه حرف ربط
من کی ام؟
یه پیک عرق
من کی ام؟
یه بت شکن
من کی ام؟
خامنه ای
من کی ام؟
یه ظرف سالاد
من کی ام؟
یه مادمازل
من کی ام؟
یه شادیصدر
نویسه هایی را که در تصویر بالا مشاهده می کنید، تایپ کنید.

در صورت ایجاد تعداد زیادی پست در یک روز، باید تأیید کلمه را انجام دهید. بعد از 24 ساعت، تأیید کلمه به صورت خودکار حذف می شود.
من کی ام؟
یه زن نما
من کی ام؟
یه بچه باز
من کی ام؟
یه مرد گی
من کی ام؟
یه زن ستیز
من کی ام؟
یه لزبین
من کی ام؟
دیکلوفناک
من کی ام؟
یه مرتکب
من کی ام؟
یه حبه قند
من کی ام؟
یه شیر آب
من کی ام؟
یه طعم گس
من کی ام؟
یه تخم جن.
من کی ام؟
یه پا خانوم.
من کی ام؟
بچه رو کی کرده؟
من کی ام؟
یه بال مرغ.
من کی ام؟
یه پیچ سفت.
من کی ام؟
من یه تربچه ام که خونه ام توی باغچه است.
من کی ام؟
یه شعر نو.
من کی ام؟
من یه شخصیت در سایه هستم.
من کی ام؟
یه ظهر داغ.
من کی ام؟
یه کابل برق.
من کی ام؟
یه چاه نفت.
من کی ام؟
صاحاب یه کافی نت طرفای انقلاب.
فانوسکای خاموش
به عنوان یک غلط مصطلح
فانوسکای خاموش
15% چربی.
فانوسکای خاموش
در مظان اتهام
من کی ام؟
یه تک درخت.
من کی ام؟
یه وبلاگ نویس خیلی معروف.
من کی ام؟
یه دوست خوب.
من کی ام؟
یه گل پسر.
من کی ام؟
من یه زن خرابم که وختایی که مشتری ندارم میام اینجا.
من کی ام؟
کایزر شوزه.
من کی ام؟
حاج رسول رستگاری.
من کی ام؟
یه سلبریتی که اگه اسممو بگم پشماتون میریزه.
من کی ام؟
یه باد سرد.
من کی ام؟
یه برگ خشک.
من کی ام؟
یه آس و پاس.
من کی ام؟
یه مرد بازاری ام که شبا که از سر کار میام برای فان میام اینجا.
من کی ام؟
یه دختر پش کنکوری ام که دوس دارم آدما رو سر کار بذارم.
من کی ام؟
من یه مرد چل و پن سالم که موهای جوگندمی داره و رییس یه شرکت خصوصیه. توی شرکت یواشکی وبلاگ می نویسم.
من کی ام؟
من یه زن خونه دارم که دارم ادای یه وبلاگ نویس تینیجرو درمیارم.
من کی ام؟
یه نوجوون.
من کی ام؟
یه در به در.
من کی ام؟
یه بی پدر.
من کی ام؟
یه پیره زن.
من کی ام؟
به اتفاق.
من کی ام؟
یه تخمسگ.
من کی ام؟
یه لوله کش.
فانوسکای خاموش
به عنوان رگبار مصیبت
من کی ام؟
یه دخترک.
من کی ام؟
یه مرد چاق.

۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

جانر
لایک به کامنتی ها
فانوسکای خاموش
با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
فانوسکای خاموش
به عنوان فصل الخطاب
فانوسکای خاموش
به عنوان معیار غایی سنجش سطح درک و فهم آدما
فانوسکای خاموش (18)
فانوسکای خاموش
به عنوان یک برنامه ی تلویزیونی پرطرفدار
خودت مزخرف میبافی کس پرت میگی
هی من هیچی نمیگم پر رو میشین
فانوسکای خاموش
به عنوان سوژه ی یارکشی
فانوسکای خاموش
فهم خاصی می خواهد.
فانوسکای خاموش
از دید خواص با بصیرت
براش دس بزنین
فانوسکای خاموش
دانیال توضیح می دهد
فانوسکای خاموش
به فتح سین.
بی سوادا
فانوسکای خاموش
از نگاه امام راحل
فانوسکای خاموش
به عنوان دشمنان قسم خورده ی اسلام و مسلمین
فانوسکای خاموش
قربتن الللاه
فانوسکای خاموش
به امامت ولی امر مسلمین
فانوسکای خاموش
به عنوان عوامل خودسر
فانوسکای خاموش
در ویکی پدیا
گفتم دکتر بازی یادم اومد یه چیزی میخواستین.
فانوسکای خاموش
به عنوان اسم یک بازی که در آن افراد به دو گروه تقسیم می شوند و فانوسکای همدیگر را خاموش می کنند. برنده کسی است که فانوسکای بیشتری را خاموش کرده باشد. شباهت هایی به دکتربازی دارد.
فانوسکای خاموش
سهامی عام
فانوسکای خاموش
با مسوولیت محدود
فانوسکای خاموش
به عنوان اسم یک شرکت کامپویوتری
فانوسکای خاموش
به عنوان نام یک غذای محلی که با نوعی ادویه ی کوهی در برخی از توابع مرزن آباد طبخ می شود و البته بسیار لذیذ است.
فانوسکای خاموش
به عنوان ضرب المثل
فانوسکای خاموش
به عنوان یه مشت بچه قرتی
فانوسکای خاموش
به عنوان عناصر پشت صحنه
فانوسکای خاموش
به عنوان یک هیات بلند پایه
ماراست قامتان جاودانه ی تاریخ خواهیم ماند.
اونایی که می‌خوان دستاشون بالا
فانوسکای خاموش
شعبه ی دیگری ندارد
الجلسات الحوزوی
العلامة: فانوسکای...؟
الطلبة الاول: کم مصرف؟
الطلبة الثانی: آدم فروش؟
الطلبة الثالث: میخواین بکنمتون؟
الطلبة الرابع: سر به هوا؟
الطلبة الخامس:‌ زبل؟
الطلبة السادس: دوگانه سوز؟
الطلبة السابع: خا...
العلامة: احسنت! خا چی؟
الطلبة السابع: خارتو گاییدم با این وبلاگ نوشتنت
فانوسکای خاموش
(آنچه گذشت)
فانوسکای خاموش
خانه به خانه کو به کو
پیام وبلاگ شما با موفقیت منتشر شد!

مشاهده پست
باید تغییر کند؟ ويرايش پيام | ایجاد پیام جديد
فانوسکای خاموش
در گفتگو با صادق صبا
به مناسبت رحلت جانچیز بنیانگذار فیلان، یه دیقه هیشکی هیچی شر نکنه
فانوسکای خاموش (17 – سری جدید)
فانوسکای خاموش (بخش شانزدهم و پایانی)
فانوسکای خاموش
با فاصله
فانوسکای‌خاموش
با نیم‌فاصله
فانوسکای خاموش
صدای یک دنیای بی‌صدا
بخورش

۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

فانوسکای خاموش
به اتفاق آرا
فانوسکای خاموش
لطفا از اینجا باز شود
فانوسکای خاموش
به طوری که سر برجسته ی آن بالا قرار گیرد
جانر
اینایی که در ساحل نیشستن شاد و خندونند
جانر
سبکباران ساحلها
فانوسکای خاموش
روی موج اف ام

فانوسکای خاموش
روی موج سنگین گذر زمان

فانوسکای خاموش
روی موج تازه ی دستگیری ها

فانوسکای خاموش
روی موجی از وحشت
جانر
اینایی که دست از طلب ندارن تا کامشون بربیاد، یا تنشون برسه به جانون یا جونشون ز تن دربیاد
فانوسکای خاموش
Gape .

۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

فانوسکای خاموش (15)
فانوسکای خاموش
روایتی از یک نسل سوخته
دستا شله
می خواین...؟
جانر
اینایی که پستای منو لایک می زنن
فانوسکای خاموش
به عنوان فش ناموسی
اونجا نه، یه کم پایین تر، حالا برو.
فانوسکای خاموش
به عنوان مهمان ویژه در همین برنامه، فردا شب ساعت شیش به وقت تهران
فانوسکای خاموش
یازده ساله از بروجرد
فانوسکای خاموش
به عنوان اسم بخش ویژه ی یه جشنواره
فانوسکای خاموش
در بازار بورس
فانوسکای خاموش
3 people liked this - Matilda ., Mehdi Hamzaaad, Hooman Rezaeian
فانوسکای خاموش
Add star * Like Share * Share with note * Email * Keep unread * Add tags
فانوسکای خاموش
Anonymous.
فانوسکای خاموش
افیون توده ها
فانوسکای خاموش
به عنوان یوزپلنگانی که با من دویده اند.
فانوسکای خاموش
محسن قرائتی.
فانوسکای خاموش
Matilda.
فانوسکای خاموش
Farbud Akhtarry.
فانوسکای خاموش
شبها بفرماین روضه
فانوسکای خاموش
به عنوان اسم یه هیات
فانوسکای خاموش
به عنوان دلبرکان غمگین من
فانوسکای خاموش
نصب در محل
فانوسکای خاموش (ادامه)
فانوسکای خاموش
با 67 امتیاز و 3 نظرات فرستاده شده در بخش سرگرمی
فانوسکای خاموش
در سه ست پیاپی
فانوسکای خاموش
چشای تو، وختی دوسم نداری
فانوسکای خاموش
به عنوان نام انتخابی بیست و سی برای باند قاتلان زنجیره ای