۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

بچه ها خودشون از نزدیک دیدن.