۱۳۹۱ دی ۱۰, یکشنبه

دماوندا، دماوندگارا.

۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

اصن چه معنی داره زن؟

۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه

شیش تا از پیج خفنای فیسبوک مال منه.

۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

من هرجا علف میکشم هله کوپتر رد میشه.
ریقو و رقیق همخانوادن.
طرح تعویض خودروهای افسرده با هوای ابری