۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

میخام یه اتاق پرو بزنم گوشه وبلاگم اونجا بیاین لباس عوض کنین.

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند.

۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

قضیه ی یارو راننده هه که پول زن چادریه رو با انبردست داده بوده.

۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه


کس کشاورزش کنید.

۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

من پست بدامو عمدا مینویسم.

- الو سلام
+ سلام
- آقای مظفر؟
+ بله بفرمایین
- اوه ایول! من با مظفر اتفاقی کار داشتم.
+ ولی من مستدامم، مظفر مستدامم
- مستدام که خیلی خنده داره
+ ولی فامیلیمه
- مگه شماره تون صفر نهصدو فیلان نیس؟
+ شماره درسته ولی من مظفر مستدامم
- من با نویسنده ی وبلاگ به اتفاق کار دارم.
+ خودم هستم، ولی فامیلیم مستدامه نه به اتفاق
- یه چیزی اینجا عجیبه.
+ درسته.
- ...
+ هنوز پشت خطین؟
- آره
+ خب یه چیزی بگو
- ...
+ ...
- اینجا ابریه
+ دلار چن شد؟
- سه و نهصد؟
+ ...
- مظفر مستدام...
+ آره.
- من فک کنم برم دیگه
+ خب.
- ...
+ قطع کردی؟
- الان قطع میکنم
+ ...
- ...
+ خدافذ.
- خدافذ.

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

+ سلام.
- سلام.
+ پارسال دوست امسال آشنا؟
- پارسال دوست.
+ ترشی؟
- آره.
+ یه پارسال دوست با ترشی بده آقا.

۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

مشاوره ی پزشگی

جناب دکتر من و دوسپسرم الانه شیش سالی هست که با همیم و تازگیها بعد از لخت شدن موقع خواب کمی با احساسات هم بازی می کنیم. میخاستم بدانم آیا این کار ضرر مرری ندارد؟
قربان شما