۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه

دیروز ظهر
اومدم که بیام زیرآب یکیو بزنم
بعد دستم خورد یه جای دیگش
اصن یه عابروریزی ناجوری شد
چشمم روز بد دیده.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

مشاوره ی پزشگی

از انگشت کوچک دست چپ خود خسته ام و میخاهم وی را قطع کنم. خب؟