۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

تست روانشناسی

اولین کلمه ای که بعد از سوژه به ذهنتان می آید چیست؟
جق
ابژه
خنده
موژه
بیژن بنفشه خواه
سوژگار (چه سوژگاری شده)
قژآن
ستاد وصایای ژنرال هیربد - سوژه
"به ذهنتان"