۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

حسنتبهاتفاقملاحتجهانگرفتآرتنمیشمدیگهیارتنمیشم.
در خرداد ماه دستبند قهوه‌ای خواهم بست.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

-------------
Omorashi
-------------
دوستای گلم
حالا که بهار شده
زمین بوی یاس می ده
می خواین بکنمتون؟
حالا که هوا انقد خوبه
انقد خوبه هوا
می خواین بکنمتون؟
قشنگا، خوشگلا
آخه این پست چیه که لایک می زنین؟
چیه که شر می کنین؟
می خواین بکنمتون؟
دوستای گلم
حالا که بهار خوبه
همه مون کسخلیم
می خواین بکنمتون؟

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

تلاش و کوشش و، همت تمااااام
به راه مکتب و، در خط امااام
برگشتم
اگه بتون بگم چی شده بود تو این مدت
کجاها بودم
چیا سرم اومد
با همین چشام چیا دیدم
جیش می کنین تو شرتتون
جیش واقعی
به شرطی که شرت پاتون باشه
یا به سن بولوغ رسیده باشین

حالا الان اینا نیس که مهمه
مهم اینه که من اینجام
مث یه سرباز که از جنگ جهانی دوم زنده مونده باشه
یا یه زنی که تازه از زیر آوارای زلزله ی بم زنده بیرون اومده باشه

تو شرتتون جیش می کنین
قول می دم
جیش واقعی