۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

برادر بیقراره
برادر شعله واره
برادر پشم سینه ش لاله زاره

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

من یه میخ محکم دارم.
اما کجا بکوبونمش؟

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

مشاوره ی پزشگی

وختی که دوستانم با من دس به یکی میکنند بدجور دردم میگیرد و موقۀ نشستن مشگل پیدا میکنم. چه کنم؟