ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

برادر بیقراره
برادر شعله واره
برادر پشم سینه ش لاله زاره

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

من یه میخ محکم دارم.
اما کجا بکوبونمش؟

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

مشاوره ی پزشگی

وختی که دوستانم با من دس به یکی میکنند بدجور دردم میگیرد و موقۀ نشستن مشگل پیدا میکنم. چه کنم؟