۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اختشاش جهان می توان گرفت

هیچ نظری موجود نیست: