۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

- الو صد و ده؟
+ صد و ده بفرماید.
- یه پیتزا گوشتوقارچ لطفا.
+ به نام ... ؟
- فانوسکای خاموش.
+ می فرستم خدمتتون.

هیچ نظری موجود نیست: