۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

- الو صد و ده؟
+ اشتباهه.
- یک یک صفر نیست مگه؟
+ شماره درسته، ولی صد و ده نیس اینجا.
- ببخشید.

هیچ نظری موجود نیست: