۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

- الو صد و ده؟
+ رفته بیرون مادرجان. بگم کی زنگ زده؟
- به اتفاق.
+ بگم چی کارش داشتین؟
- میخواستم بکنمشون.
+ الاهی پیر شی. بش میگم.

هیچ نظری موجود نیست: