۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

- الو صد و ده؟
+ بله بفرمایین.
- اینجا سرقت شده.
+ چی بردن؟
- رای منو دزدیدن.
+ دارن باهاش پز میدن؟
- بله.
+ الان اعزام میکنیم.