۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- بخدا توپمون افتاده بود اومدیم ورداریم.
= چرا لباس تنت نیس پس تولسسگ؟
- اه! لباسام کو؟

هیچ نظری موجود نیست: