۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

گفتم بخارم اش مگرم درد اشتیاق
ساکن شود خاریدم و مشتاق تر شدم

هیچ نظری موجود نیست: