۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

= اگه بگن یه دیقه از عمرت مونده چیکا میکنی؟
+ آب دهنمو قورت میدم.

هیچ نظری موجود نیست: