۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

من بیرون ام.
من را بکشید.

هیچ نظری موجود نیست: