۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

خاب دیدم ناف ندارم
تا صوب از ترس گریه می کردم.

هیچ نظری موجود نیست: