۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

شماره ی
صد و
سی و
هفت
به باجه ی
هشت

هیچ نظری موجود نیست: