۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

شما بش چی میگین؟ از همونا.

رفتم مغازه گفتم یه دونه آب یه بار مصرف بدین.