۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

اشکال از منه
کیبووردم دوو تا وو میزنه
ینی بجای وو میزنه وووو
مثلن
بجای کوونی میزنه کوونی
یا مثلن بجای براوووو میزنه براوووووووو
یا مثلن بجای ووووووووزلا میزنه ووووووووووووووووزلا
یه کم خووندن سخت میشه
عذرخوواهم ازحووضوورتوون

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مگه بک اسپیست هم دو تایی پاک می‌کنه؟ خب با بک اسپیس بزن اضافی رو پاکش کن...