۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

بگذارید صد و سی و هفت بار دیگر به دنیا بیایم،
قول می دهم جهان را تکان بدهم.

هیچ نظری موجود نیست: