۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

- امروز چندمه؟
+ بیس و نه مهر.
- ای بابا امسالم که تموم شد.

۱ نظر:

حالا هر چی گفت...

یادت نره به محسن زنگ بزنی.
تو گودر به چه اسمی هستی؟
یا اینکه تو منو پیدا کن واسه من این راحت تره به هر حال.
من sara gh ام.