۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

یک روان نژندی چیست؟ و چگونه پدید می آید؟
این وبلاگ برای پاسخ به چنین پرسشهایی شکل گرفته است.
پاسخی عمیق
و خدشه ناپذیر.

با ما باشید.

هیچ نظری موجود نیست: