۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

- بَ بَ، بَ بَ، چه بچه ای، اوخی اوخی، چن سالته شوما؟
+ بیس و چار.
- آفرین آفرین، بیا خونمون بهت شوکولات بدم.
+ باشه.

هیچ نظری موجود نیست: