۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

حسن ات به اتفاق ملاحت جهان گرفت.
شوخیت گرفته تو؟ جهان می توان گرفت؟

هیچ نظری موجود نیست: