۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

+ آتیش داری؟
[یونس به پینوکیو آنگاه که نهنگ قورتشون داد]

هیچ نظری موجود نیست: