۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

مشاوره ی پزشکی

مردی هستم بیست ساله، از استان فارس تماس میگیرم. مدتیست آن روی سگم بالا نمی آید و این قضیه نگرانم کرده. چه کنم؟
حتا سعی کردم با انگشت این کار را بکنم ولی نشد.

هیچ نظری موجود نیست: