۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

وختی بزرگ شم
نیویسنده شم
یه کتاب مینویسم
درباره ی کاری که چای خوردن بعد از دو ساعت خابیدن بعد از ناهار مفصل با بدن آدم میکنه
اسمشم میذارم درباره ی کاری که چای خوردن بعد از دو ساعت خابیدن بعد از ناهار مفصل با بدن آدم میکنه.

۱ نظر:

یه آقاهه گفت...

من وقتی بزرگ شم جنگجو میشم میرم جنگ که دشمن منه بکشه راحت شم .