۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

بگین لجن
نه اینجوری نه
خیلی با غیظ و نفرت و کینه شتری و عمق ووجودی
با تعکید بخوصوصی روی لام.
خب؟
دوست دارم شخصیت یکیو به لجن بکشم.

هیچ نظری موجود نیست: