۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

کافشن خریدم.
احساس آدمی رو دارم که کافشن خریده.

۲ نظر:

شاپور گفت...

تو بيماري!
و مغز و ذهنتم بسيار مسموم ِ
و من عاشق اون بيماري و مغز و ذهن مسمومتم!

بهار گفت...

خیلی خداست:)) همه همش:)) البته بگم آ... پر رو نشی یه وخت... همچینم خدا نیس آ... یه کم خیلی خداس... باشه؟