۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و سرکه
اییییییی
نون و پنیر و سرکه آخه؟
دیدی کسی بخوره اصن؟

هیچ نظری موجود نیست: