۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و کاهو
یه بچه ی دماغو

هیچ نظری موجود نیست: