۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

نون و پنیر و شلغم
جمبش مصر تو حلقم

هیچ نظری موجود نیست: