۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

مشاوره ی پزشکی

من از یکی از استان های جونوبی تماس میگیرم و یک شخص محترم هستم. مدتیست که دست و پایم تنگ شده. چه کنم؟

۱ نظر:

احمد گفت...

حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ilook at the door
جهان میتوان گرفت