۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

آدما دو دسته ن
عن ها و عن ها.

هیچ نظری موجود نیست: