۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

پرنده ها به تماشای بادها رفتند
من به بابام رفتم
شکوفه ها به تماشای آبهای سپید
و شماره ی صد و سی و هفت به باججه ی چار.

هیچ نظری موجود نیست: