۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

ما روشنفکرا آبمون زود میاد.

هیچ نظری موجود نیست: