۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

فقد همین امروز مهلت دارید.

بسمه تاعالی
به استحضار ملت غیور و همیشه در صحنه میرساند، بحول و قوه ی الاهی، اینجانب مظفر، علارغم کوهولت سن و کسالت، در این مسابقه ای که عزیزانمان در دستگاه دوئیچه وله ترتیب آن را دیده اند، بای نحو کان حوضور بهم میرسانم، و به وبلاگ در قند قزل آلا، متعلق به جناب مستطاب سرکار آقای کسرا فروهی، میدهم، البته رای ام را.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

منم دادم بهش.
فکر کنم تموم شد دیگه. اول شد .