۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

آیا میدانید با همین کارتی که در دست دارید میتوانید بجای دریافت وجه نقد از این دسگاه درزهای لپتاپتان را تمیز کنید؟

هیچ نظری موجود نیست: