۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

چن روز پیش محسن گف برم پیشش کسی خونشون نیس
گف بشین رو صندلی
بعد قشقرق را انداخت.
این چیه؟
من پرسیدم.
گف قشقرقه
قشقرق به این خوشگلی ندیده بودم تاحالا
قشقرقه مث ساعت کار میکرد
حتا میشه گف قشقرق سکسی ای بود
یه کم به قشقرقش نیگا کردم
بعد برگشتم خونه.

هیچ نظری موجود نیست: