۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

امروز با خیام

بنگر ز جهان چه طرف بربستم؟ عن
وز حاصل عمر چیست در دستم؟ عن
شمع طربم، ولی چو بنشستم: عن
من جام جم ام، ولی چو بشکستم: عن

۳ نظر:

ali گفت...

بابا چرا اینقدر انید
عن نیست بیسوادا انه ان
اندازه نوشتن ان سواد ندارید
ان انه نه عن

می او گفت...

ان؟! این انی که شما میگی رو اگه یه کلاه سرش بزارن میشه آن ! عن همیشه عن بوده و نه تویی که سودای عن تو سر داری و نه هیچ عن دیگه ای نمیتونه شکل نوشتنش رو عوض کنه. عن عنه بیسوات، ععععنن. اوخ عنم گرفت

می او گفت...

عن عن بکنی، تو را عنت می گیرد
گر عن نکنی تو را غمت می گیرد
رو عن بکن و بار دلت خالی کن
من یبوست دارمش، جای منم خالی کن