۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

تا شدم اره به کون در میخانه ی عشق
هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم

هیچ نظری موجود نیست: