۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

خرکیف شد نگارم
بنگر به نرگسانش

۱ نظر:

یارا گفت...

سگ لرز زد نگارم
بنگر به لقلقانش