۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

سه روش منحصربه فرد برای بستن خالی.

۱ نظر:

یارا گفت...

هفتاد و دو روش متفاوت برای پیچیدن گوز
همراه با تصویر و تست چهار گزینه ای