۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

معیار انسان سالم را نشان من بدهید تا انگشتم را در او فورو بکنم.

هیچ نظری موجود نیست: