۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

مشاوره ی پزشگی

ردخور دارم. چه کنم؟

۲ نظر:

یه آقاهه گفت...

خوب نده بِخوره، والا .

مي او گفت...

به خورو دم نزن برادر مضي