۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

+ الو سلام. الو؟
- بعله.
+ آقا محمدی؟
- بعله.
+ علی محمدی؟
- بعله.
+ سبزی گل داره؟
- بعله.

۱ نظر:

فربد گفت...

آفرین آفرین زیاد-زیاد بنویس قهرمان!